Duurzaam en innovatief

Wij denken groen

Milieu

Hörmann neemt de verantwoording voor ons milieu en voor onze toekomst op zich.

Als familiebedrijf is Hörmann zich sinds jaar en dag bewust van zijn verantwoordelijkheid voor komende generaties. De verantwoordelijkheid voor zijn medewerkers, voor Hörmann-producten, voor grondstoffen en voor ons milieu. Vandaag de dag zijn we ons meer dan ooit bewust van deze verantwoordelijkheid.

Zuinig omgaan met grondstoffen, een betere klimaatbescherming...

...veel kleine maatregelen voor één groot doel

Voor Hörmann begint klimaatbescherming met kleine maatregelen. Alleen wanneer we over ons dagelijks handelen nadenken, stellen we vast welke kleine dingen we kunnen veranderen om nog meer energie te besparen en nog bewuster met onze grondstoffen om te gaan. Deze permanente verplichting tegenover ons milieu komt tot uiting bij het nemen van maatregelen, zoals het gebruik van kringlooppapier, het CO2-neutraal verzenden van post of het recyclen van transportverpakkingen.

Innovatieve techniek, intelligente systemen...

...gedurende 365 dagen per jaar merkbare klimaatbescherming

Met innovatieve warmte-krachtsystemen in veel Hörmann-fabrieken en een intelligent energiemanagementsysteem investeren wij in een schone toekomst. Met deze maatregelen daalt de CO2-emissie duidelijk en neemt tevens het milieubewustzijn van al onze medewerkers toe - ook op de lange termijn.

Goed voor het milieu...

...jaarlijks meer dan 16.000 ton kooldioxide minder

Hörmann verlaagt zijn jaarlijkse CO2-uitstoot met ca. 16.000 ton, bijv. door gebruik te maken van regeneratieve energieën. Tevens worden de Hörmann-vestigingen in de toekomst, op alle plaatsen waar dat mogelijk is, rechtstreeks op plaatselijke windenergieparken aangesloten. Met deze stappen verkleint het bedrijf op lange termijn zijn CO2-voetafdruk - en vervolgt de ingeslagen weg consequent.

Duurzaam geproduceerde bouwelementen

De Hörmann-producten, productieprocessen en de complete organisatie worden continu verbeterd en verder ontwikkeld. Dit geldt voor zowel kwaliteit, energie-efficiëntie, milieu en bescherming van de gezondheid als voor veiligheid op het werk. Alle Hörmann-medewerkers leveren hierbij een bijdrage aan de gemeenschappelijke taak in het kader van het geïntegreerde kwaliteits-, milieu- en energiemanagement evenals veiligheidsmanagement op de werkplek conform DIN EN ISO 9001, 14001, 50001 en BS OHSAS 18001. Vlakke hiërarchieën en een open en vertrouwensvolle communicatie ondersteunen de gevestigde managementsystemen.

Duurzame producten voor duurzame projecten

Van de aankoop van grondstoffen, de productie tot de transportlogistiek – het ontzien van het milieu en de natuurlijke hulpbronnen spelen bij Hörmann in elke fase een belangrijke rol. Vandaag de dag produceert Hörmann al milieuvriendelijk. Duurzaam geproduceerde en gecertificeerde bouwelementen als multifunctionele deuren worden toegepast in innovatieve bouwprojecten. Het Unilever-huis en het Spiegel-huis in de havenstad Hamburg zijn uitstekende voorbeelden van deze duurzame toepassingen. Hörmann-producten worden bovendien ook direct in projecten gebruikt die bedoeld zijn ter bescherming van het klimaat, zoals stalen deuren van Hörmann in windmolens.