0

Imprint

Imprint

Verantwoordelijk voor de inhoud:

Hörmann Nederland B.V.

Harselaarseweg 90
3771 MB Barneveld

Telefoon: 0342-429400

E-mail: info(at)hormann.nl
Web: www.hormann.nl

K.v.K. Deventer nr.: 08097418

Privacyverklaring

Wij verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend in het kader van de bepalingen van het privacyrecht van de Bondsrepubliek Duitsland. Hierna informeren wij u over de wijze, omvang en doelen van het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens. U kunt deze informatie te allen tijde op onze website opvragen.

Verzenden en protocolleren van gegevens voor systeeminterne en statistische doeleinden

Uw internetbrowser verzendt bij toegang tot onze website om technische redenen automatisch gegevens naar onze webserver. Het gaat daarbij onder andere om de datum en tijd van de toegang, URL van de website die doorstuurt, opgevraagd bestand, hoeveelheid verzonden gegevens, browsertype en -versie, besturingssysteem en uw IP-adres. Deze gegevens worden gescheiden opgeslagen van andere gegevens die u in het kader van het gebruik van ons aanbod invoert. Wij kunnen deze gegevens niet aan een bepaalde persoon koppelen. Deze gegevens worden beoordeeld voor statistische doeleinden en daarna gewist.

Bestandsgegevens

Wanneer tussen u en ons een contractuele betrekking gemotiveerd, inhoudelijk uitgebreid of gewijzigd moet worden, verzamelen en gebruiken wij persoonsgegevens van u, wanneer dat voor deze doeleinden nodig is. Op bevel van de bevoegde instanties mogen wij in een uitzonderlijk geval informatie over deze gegevens (bestandsgegevens) verstrekken, wanneer dit nodig is voor strafvervolging, om een risico af te wenden, om te voldoen aan de wettelijke taken van de veiligheidsdiensten of van de militaire contraspionage, of voor het handhaven van de rechten op het geestelijk eigendom.

Gebruiksgegevens

Wij verzamelen en gebruiken persoonsgegevens van u, wanneer dat nodig is om de gebruikmaking van ons internetaanbod mogelijk te maken of af te rekenen (gebruiksgegevens). Daartoe behoren met name kenmerken m.b.t. uw identificatie en gegevens over het begin en einde evenals de omvang van het gebruik van ons aanbod. Voor het maken van reclame, marktonderzoek en voor een op de behoefte afgestemde vormgeving van ons internetaanbod mogen wij bij de gebruikmaking van pseudoniemen gebruiksprofielen aanmaken. U heeft het recht bezwaar te maken tegen dit gebruik van uw gegevens. Wij mogen de gebruiksprofielen niet samenvoegen met gegevens van de drager van het pseudoniem. Op bevel van de bevoegde instanties mogen wij in een uitzonderlijk geval informatie over deze gegevens (bestandsgegevens) verstrekken, wanneer dit nodig is voor strafvervolging, om een risico af te wenden, om te voldoen aan de wettelijke taken van de veiligheidsdiensten of van de militaire contraspionage, of voor het handhaven van de rechten op het geestelijk eigendom.

Cookies

Om de functieomvang van ons internetaanbod uit te breiden en het gebruik voor u comfortabeler vorm te geven, gebruiken wij zogenoemde "cookies". Met behulp van deze "cookies" kunnen bij het oproepen van onze website gegevens op uw computer worden opgeslagen. U heeft de mogelijkheid het opslaan van cookies op uw computer te verhinderen door dit in uw browser in te stellen. Hierdoor kunnen sommige functies van ons aanbod beperkt worden uitgevoerd.

Recht op informatie

Als gebruiker van ons internetaanbod heeft u het recht van ons informatie te verlangen over de m.b.t. uw persoon of uw pseudoniem opgeslagen gegevens. Op uw verzoek kan de informatie ook elektronisch worden verstrekt.